Garantie

7 dagen per week tot 24:00 bereikbaar 06-20351654

NO cure NO pay

Indien wij een verstopping niet kunnen oplossen betaalt u niets: No cure No pay.

De Garantie op een verstopping is 14 dagen. Als de verstopping zich binnen dit termijn weer voordoet, zal deze kosteloos ontstopt worden.

De garantie (artikel 12) op reparaties en herstelwerkzaamheden is 6 maanden. Deze zullen binnen de garantietermijn kosteloos gerepareerd worden.

Vervallen garantie

Deze garantie/no cure no pay vervalt indien:

  • Er bouwafval in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool zit.
  • De afvoer vol zit met boom wortels of wortelgroei.
  • De verstopping zich buiten uw woning of erf bevind. (Dit valt bijna altijd onder de gemeente)
  • De verstopping veroorzaakt is door wortelgroei in het hoofdriool.
  • Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool.
  • Er een bouw en/of constructiefout wordt vastgesteld.
  • De leidingen/buizen dusdanig verouderd of verslechterd zijn dat de leidingen volledig en of gedeeltelijk zijn dicht geslibt, waardoor minder dan 80% van de oorspronkelijke diameter over is.

Uitsluitingen

(horeca, bedrijven,…) worden uitgesloten van deze garantie. Want wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat klanten allemaal in de wc achterlaten. Na 14 dagen vervalt elke garantie.

garantie

Call Now Button